Financiële coaching van medewerkers

Wat is financiële coaching?

Met de term “financiële coaching” bedoelen wij het hele traject om medewerkers financieel superfit te krijgen en houden. We bevorderen het financieel welzijn en dit laat zich het beste vertalen in 2 hoofditems:

Zekerheid

Als werkgever biedt financiële coaching jouw medewerkers de zekerheid dat ze in bijna alle mogelijke situaties in staat zijn om hun rekeningen te (blijven) betalen en niet voor verrassingen komen te staan. Te denken valt aan situaties zoals:

 • Als ik morgen kom te overlijden, hoe heb ik dat geregeld voor mijn naasten?
 • Wat gebeurt er als ik (langdurig) ziek wordt, wat gebeurt er met mijn inkomen en hoe kan ik mezelf hier tegen indekken?
 • Wat als ik met pensioen ga of zou besluiten om eerder te stoppen met werken, kan ik dan nog steeds dezelfde levensstijl hanteren.
 • Hoe houd ik overzicht in mijn financiën en zorg ik dat mijn inkomsten en uitgaven in balans zijn?
 • Ben niet onder- of over verzekerd?
 • Wat moet ik reserveren voor financiële tegenslagen?

Door continue wijzigende omstandigheden bekijken we dat niet eenmalig maar doorlopend. Zo houden we vinger aan de pols en is de medewerker ieder jaar weer verzekerd van het feit dat hij / zij op financieel gebied zo min mogelijk risico’s loopt die hij / zij niet zelf kan dragen. Denk hierbij aan het nieuw pensioenstelsel.

Doelen

Anderzijds doet de financieel coach er alles aan om jouw medewerkers te helpen bij het realiseren van hun financiële doelstellingen. Want voor het realiseren van doelstellingen is vermogen nodig. En vermogen heeft tijd, aandacht en rendement nodig om te groeien.

Bekende doelen kunnen zijn:

 • Studie kinderen
 • Eerder stoppen met werken
 • 10% pensioenkapitaal uit laten keren (nieuw pensioenstelsel)
 • Een vakantiewoning in Italië
 • Een dag minder werken
 • Starten van een eigen bedrijf

Het formuleren van een doel en opstellen van een plan is één, maar wellicht nog veel belangrijker is de weg ernaartoe en alle obstakels die daarbij horen. De financieel coach bekijkt jaarlijks of je nog steeds op schema ligt, of je eerder geformuleerde doelen nog steeds actueel zijn, of de wijzigingen in wet- en regelgeving nog stroken met jouw plannen en of er binnen de persoonlijke omstandigheden nog belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden die de doelen kunnen belemmeren.