60% Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar!

Uit een recent onderzoek blijkt dat 60% van de Nederlandse huishoudens financieel kwetsbaar zijn. Een stijging van 10% ten opzichte van het jaar daarvoor. Van iedere 10 medewerkers, zijn er 6 die financieel kwetsbaar zijn. Maar wat is nu financiële kwetsbaarheid?

Financieel kwetsbaar

Financieel kwetsbaar betekent dat deze huishoudens meestal precies rondkomen en op korte termijn voorspelbare inkomsten hebben. Ze geven ongeveer evenveel uit, als dat er inkomsten zijn, maar hebben moeite om de rekeningen op tijd te betalen. Daarnaast wordt er niet structureel gespaard en is een beperkte buffer aanwezig. Schulden (consumptief) kunnen niet op korte termijn afgelost worden. Tot slot geldt dat deze huishoudens geen (financieel) plan hebben op korte termijn, laat staan op lange termijn.

Doelen stellen door middel van planning

60% kan geen uitgave doen van 1 netto maandsalaris

In het verlengde hiervan blijkt dat 60% (ook een stijging van 10% met het jaar daarvoor) géén uitgave van 1 netto maandsalaris kan doen. Bij een (financiële) tegenvaller (energie, kapotte wasmachine of auto), hebben deze huishoudens direct een probleem.

Gemiddelde kosten medewerker met financiële stress

De gemiddelde kosten van een medewerker met financiële stress is ongeveer € 13.000 per jaar! Dit komt door een lagere productiviteit en hoger verzuim.

Financiële stress

Belang werkgever bij financieel vitale medewerkers

Op basis van bovenstaande informatie heeft elke werkgever belang bij financieel (super) vitale medewerkers. Tevens is het van belang om dit voor ALLE medewerkers (amplitie) te doen, logisch op het moment dat 60% van je medewerkers hiermee te maken heeft.

Financiële Fitaliteit Formule

Onze Financiële Fitaliteit Formule neemt de medewerkers stap voor stap mee om financieel vitaler en zelfredzamer te worden.

Financiële Fitaliteit Formule powered bij Mister Brightside