Houdt medewerkers (financieel) superfit en duurzaam inzetbaar!

Inzetbaar houden van personeel

In deze arbeidsmarkt is het inzetbaar houden van personeel net zo van belang als het werven of behouden van goede medewerkers. De werk-privébalans is niet altijd in evenwicht, waardoor medewerkers uitvallen.

Minder werken, meer balans?

Bij het realiseren van balans tussen werk en privé is financiële fitheid een belangrijke factor. Minder werken kan een oplossing zijn om deze balans te herstellen. Hierbij is van belang dat financiële stress vermeden wordt, doordat een medewerker minder gaat werken. Minder werken in combinatie met financiële (super)fitheid geeft invulling deze medewerkers te behouden voor de organisatie. Een bijkomend effect is vaak de stijgende productiviteit van deze medewerkers.

Werk-privé balans

Gedeeltelijk eerder stoppen met werken

De medewerker die de pensioengerechtigde leeftijd nadert, is zich vaak niet bewust van de mogelijkheden (pensioenregeling, generatiepactregeling, zware beroepenregeling) die er zijn om toch minder of éérder te stoppen met werken. Financieel inzicht in deze regelingen in combinatie met minder werken leidt wederom tot duurzame inzetbaarheid van waardevolle en ervaren medewerkers.

Meer weten hoe dat in zijn werk gaat? Neem contact op!