HR én Pensioenakkoord

Van goed werkgeverschap naar excellent werkgeverschap!

Ingangsdatum Pensioenakkoord

De ingangsdatum (01-01-2023) van het pensioenakkoord komt in zicht. Hoe ga je hier als HR-Manager nu mee om? Welke verplichtingen heb je als werkgever?  Én als grootste uitdaging: hoe kun je als werkgever op een leuke, humoristische, inspirerende wijze dit overdragen op je medewerkers?

Hoe om te gaan met het Pensioenakkoord?

De hoofdregel is dat een wijziging van een arbeidsvoorwaarde (waaronder pensioen) met instemming van de medewerker dient te gebeuren. Wettelijk is dat verankerd in het Burgerlijk Wetboek (goed werkgeverschap) en de Wet Pensioencommunicatie.

Welke verplichtingen zijn er?

Als goed werkgever dien je de medewerkers volledig te informeren en de medewerkers de gelegenheid bieden om vragen te stellen. Meestal ontaard dat in een (saaie) bijeenkomst, waarin een paar medewerkers vragen stellen, maar de meerwaarde lastig te doorgronden is. Het is een verplicht nummertje……

Leuke, humoristische en inspirerende sessies over levensstijl

Alle medewerkers vinden het interessant om over hun gewenste leven en daarbij behorende levensstijl na te denken én uiteraard daadwerkelijk te gaan leven. Hier is op het juiste moment voldoende geld of vermogen nodig. Door het gewenste leven als uitgangspunt te nemen praat je over allerhande zaken die van belang zijn voor de individuele medewerker. Hierin kun je eenvoudig de gewijzigde pensioenregeling meenemen én tegelijkertijd optimaal invulling geeft aan goed werkgeverschap (compliancy) en de Wet Pensioencommunicatie.