Werkgeluk zit soms in een klein hoekje

Financieel welzijn is een van de belangrijkste pijlers van werkgeluk medewerkers. Financieel welzijn valt in de categorie Excellent Werkgeverschap. Wat zijn nu financieringsmogelijkheden én wat bereik er nog meer mee?

Financieel welzijn en vitaliteitsbudget

Veel werkgevers hebben een vitaliteitsbudget ingericht om de medewerkers te stimuleren om meer te bewegen, extra scholing te genieten. Vaak is er vers fruit om de gezondheid nog meer te boosten. MisterBrightside heeft de overtuiging dat medewerkers financieel super gezond moeten zijn, wil het bedrijf financieel (super)gezond zijn!

Begrotingen en budgetten liggen vaak vast. Het eerder genoemde vitaliteitsbudget kan gebruikt worden om dit in te zetten om, naast fysieke en mentale vitaliteit, tevens financiële vitaliteit te boosten. Financiële stress is één van de grotere redenen waarom medewerkers verzuimen en hiermee de tegenhanger van financieel welzijn.

Pensioencommunicatie

Naast werkgeluk in algemene zin, is pensioencommunicatie een onderdeel van financieel welzijn. Bij pensioenuitvoerders worden op dit moment budgetten en mensen vrijgemaakt om pensioencommunicatie op te tuigen rondom het pensioenakkoord. De insteek zal wederom zijn dat dit volledig digitaal uitgevoerd gaat worden, zodat aan alle wet- en regelgeving voldaan wordt. Het resultaat zal vergelijkbaar zijn als tot op heden, namelijk medewerkers komen NIET zelf in beweging, louter door middel van digitale informatie te verstrekken!

Resultaat van persoonlijke aandacht en coaching = beweging

Op het moment dat je (financieel) plan maakt, is de kans 80% dat dit plan ook gerealiseerd wordt (onderzoek najaar 2021). Naast pensioen zijn er vele elementen in de financiële situatie van een individu, welke van invloed zijn hoe het pensioen aan te wenden in het financieel plan. Uit ervaring weten wij dat de medewerkers dan WEL in beweging komen.

(Werk)geluk zit soms in een klein hoekje. Net zoals financiële vitaliteit.

P.S. Ben of heb jij ook zo’n Excellente werkgever 😊?