Nieuw pensioenstelsel unieke kans War for Talent

Unieke kans in de War for Talent

Om als werkgever succesvol te strijden in de War for Talent, is het essentieel om unieke en duurzame arbeidsvoorwaarden aan te bieden die aantrekkelijk zijn voor (potentiële) medewerkers. De nieuwe pensioenwet (formeel Wet Toekomst Pensioen) biedt een uitgelezen mogelijkheid voor werkgevers om zich te onderscheiden.

Wat zijn de wensen van je medewerkers

Traditioneel gaan de pensioenuitvoerders én adviseurs in gesprek met de werkgever over de veranderingen en uiteraard de kosten die met wijzigingen gepaard gaan. Maar wat is het doel van de pensioenregeling eigenlijk en voor WIE is dat pensioen bestemd? Precies, voor jouw medewerkers! Daarom start MisterBrightside precies andersom……, bij de medewerkers. Pensioen op zijn KOP. Wat wil jouw medewerker eigenlijk? Eerder stoppen, minder werken, extra (duurzame) vermogensopbouw of kinderen schuldenvrij laten studeren….. Handig om te starten bij de medewerker, zodat de nieuwe pensioenregeling passend is. Nu en in de toekomst!

Adviestraject nieuwe pensioenregeling (Lifestyle Financial Planning)

De pensioenregeling dient nu toch aangepast te worden. Slim is dan om de nieuwe pensioenregeling aan te laten sluiten aan de wensen van je medewerkers. Op deze wijze wordt het (pensioen)budget ingezet op de wijze waarop je belangrijkste kapitaal dat wil. Hoe pakt Mister Brightside dat aan en welke stappen dienen doorlopen te worden:

  1. Onderzoek wensen en doelen medewerkers
  2. Informeren werkgever pensioenoplossingen
  3. Overleg Ondernemingsraad en instemming
  4. Informeren medewerkers
  5. Instemming medewerkers (financial life style planning / pensioenplanning)
  6. Ingang nieuwe pensioenregeling

Wat verandert er?

Zowel het ouderdoms-, partner- en wezenpensioen wijzigen. Daarnaast gaat de ingangsleeftijd omlaag en wordt het mogelijk een bedrag in 1 keer uit te keren.

Ouderdomspensioen

Het traditionele pensioensysteem wordt vervangen door een moderner pensioensysteem. Hierbij worden geen vastomlijnde en gegarandeerde pensioenen meer afgesproken. Voor iedereen die pensioen opbouwt wordt een inleg (ook wel premie genoemd) berekend. Deze premie inleg wordt voor iedereen (jong en oud) gelijk. Dit is nu vaak ook het geval bij pensioenfondsen, het verschil is dat iedere deelnemer een individuele pensioenspaarpot krijgt. De inleg wordt belegd. Met deze beleggingen wordt een pensioenkapitaal opgebouwd. Op pensioendatum (68 jaar) dient dit kapitaal te worden omgezet naar een levenslange pensioeninkomen. De hoogte van dit pensioeninkomen is afhankelijk van rendement, rente, kosten en de levensverwachting van mensen.

Pensioenregelingen bij pensioenverzekeraars dienen tevens aangepast te worden. Daar is vaak sprake van een stijgende premie op het moment dat een medewerker ouder wordt. De inleg wordt ook voor deze medewerkers (jong en oud) gelijk in het nieuwe pensioenstelsel.

Vlakke pensioenpremie voor ouderdomspensioen

Vanaf 01-07-2023 gaat het nieuwe pensioenstelsel in. Tot 01-01-2028 hebben werkgevers de tijd om de pensioenregeling aan te passen. Medewerkers dienen in te stemmen met de wijzigingen. In de meeste gevallen worden (oudere) medewerkers gecompenseerd (in pensioen of salaris).

Partner- en wezenpensioen

De wijze waarop het partner- en wezenpensioen verzekerd wordt verandert ook. Dit wordt een percentage van het salaris. Dit is eenvoudiger dan de huidige berekening van het partner- en wezenpensioen.

Leeftijd ingangsdatum pensioen

De leeftijd waarop de pensioenregeling in dient te gaan wordt 18 jaar vanaf 01-01-2024.

Bedrag van 10% in 1 keer

Voor alle medewerkers zijn er meer keuzemogelijkheden in het nieuwe stelsel. De meest in het oog springende is 10% van het pensioen in 1 keer uitkeren op pensioeningangsdatum.

Compensatie in pensioen of salaris?

Er zijn verschillende soorten pensioenuitvoerders. De instemming met de wijzigingen van de pensioenregeling zijn afhankelijk van de pensioenuitvoerder.

Ben je niet verplicht om deel te nemen aan een pensioenfonds, dan heb je (meer) mogelijkheden om de compensatie passend in te richten. Of anders gezegd om je pensioenbudget af te stemmen op de wensen en doelen van je medewerkers.