Financiële educatie van medewerkers

Wat is financiële coaching?

Onder financiële educatie of coaching verstaan wij tevens budgetcoaching voor medewerkers. Budgetcoaching is startfase in het traject om medewerkers financieel superfit te krijgen en te houden. Budgetcoaching is het structureren, ordenen, inzicht geven en nagaan van recht(en) op toeslagen. Het doel is balans aanbrengen en houden in de financiële huishouding.

Balans in de financiële huishouding

Financiële stress en (financiële) verlamming

De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar financiële stress. Bij veel financiële stress is het gevolg dat medewerkers financieel verlamd raken. Simpelweg houdt dat in dat het brein van deze medewerkers bevriest. Dat is niet handig. Zeker niet op het moment dat je in actie moet komen om je financiële huishouding op orde te brengen. Bijvoorbeeld door een stijging van energielasten of nieuw pensioenstelsel.

Welke medewerkers hebben hiermee te maken?

In deze tijden van hoge inflatie neemt het risico toe bij medewerkers die het financieel zwaar hebben. De stress heeft met name impact op medewerkers die er financieel prima voorstaan of voorgestaan hebben. Ga maar na, door een enorme stijging van de energierekening, krijgen ze  een enorme daling van het te besteden inkomen. Volgens financieel psychologen is het juist deze groep die de meeste kans lopen op langdurige psychische- en gezondheidsklachten zonder financiële begeleiding.

Wat zijn de gevolgen voor u als werkgever?

In het TV-programma Nieuwsuur geeft organisatiepsycholoog van de Vrije Universiteit, Kilian Wawoe, aan dat financiële stress letterlijk leidt tot slechter functioneren. Medewerker maken zich zorgen, hebben een slechte nachtrust, verminderd beoordelingsvermogen en kunnen slechter plannen. Samenvattend als werkgever wil je niet dat medewerkers last hebben van financiële stress.

Naast verlaging van de productiviteit neemt de kans op verzuim tevens toe. Een medewerker die verzuimt kost gemiddeld € 250 per dag, dat is ruim € 65.000 per jaar!

Wat kan ik verwachten van financiële educatie?

Financiële coaching of budgetcoaching voor medewerkers levert het volgende op:

Voor de medewerker

Voor de werkgever

  • Tevreden medewerkers
  • Hogere productiviteit
  • Lager verzuimkosten